Baronens Julmarknad

Boka din plats på Baronens Julmarknad!

1-2 December 2018

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp (ingår vid behov)

KNALLEPLATSER: 200 kr / löpmeter

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.