Borgholmsdagarna

Boka din plats på Borgholmsdagarna!

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp (300:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Demoplats: 2500 kr
Knalleplatser: 3 meter á 1750 kr, 6 meter á 2350 kr, 9 meter á 3000 kr, 12 meter á 3650 kr
Matknallar/catering: 3 meter á 3000 kr, 6 meter á 4500 kr, 9 meter á 5100 kr, 12 meter á 5700 kr
Abonnemang, larm etc.: 3 meter á 4000 kr, 6 meter á 5000 kr

Marknaden kommer att ha ny sträckning i år vilket ger fler knalleplatser och fler besökare.

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.