Färjestaden

Boka plats på Färjestadens marknad

Öppettider:
Måndag 10 juli 11:00-20:00
Tisdag 11 juli 09:00-17:00

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  ELEKTRICITET
  220V el (10 Amp) är obligatoriskt för vanliga knalleplatser och kostar 200 kr exkl moms för alla som inte väljer 16 eller 32 Amp
  10 Amp (200:- + moms)
  16 Amp (1000:- + moms)
  32 Amp (2000:- + moms)
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  KNALLEPLATSER (250 kr/meter plus obligatorisk el 230V):
  3 meter 750 kr
  6 meter 1500 kr
  9 meter 2250 kr
  12 meter 3000 kr
  15 meter 3750 kr
  18 meter 4500 kr
  Demo 1500 kr (För demonstratörer samt politiska partier. 3 meter tält/bord/etc på 6 meter plats.)

  MATKNALLAR/CATERING:
  3 meter 3500 kr
  6 meter 5000 kr
  9 meter 6000 kr
  12 meter 6700 kr

  Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ABONNEMANG:
  3 meter 5500 kr
  6 meter 7500 kr

  Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
  Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

  Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

  Jag beställer meter i område

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  ANNAN BILAGA (t. ex. tidigare bokningsbekräftelse)
  Ladda upp din fil. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

  Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel