Gävle

Mer info kommer inom kort…

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Gästrikes Räddningstjänst: http://www.gastrikeraddningstjanst.se/globalassets/dokument/blanketter/ansokan-brandfarlig-vara.doc

KNALLEPLATSER
3 x 3 meter 4000 kr
6 x 3 meter 7000 kr
9 x 3 meter 9000 kr
12 x 3 meter 12000 kr

MAT / CATERING
3 x 3 meter 12000 kr
6 x 3 meter 20000 kr
Extra meter 1500 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Jag beställer samma platser som förra året, uppge var:

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.