Gävle Stadsfest

Boka plats på Gävle Stadsfest

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Gästrikes Räddningstjänst: http://www.gastrikeraddningstjanst.se/globalassets/dokument/blanketter/ansokan-brandfarlig-vara.doc

KNALLEPLATSER
3 x 3 meter 4000 kr
6 x 3 meter 7000 kr
9 x 3 meter 9000 kr
12 x 3 meter 12000 kr
15 x 3 meter 15000 kr

KONFEKTYR
3 x 3 meter 7000 kr
6 x 3 meter 9000 kr
9 x 3 meter 11000 kr

ABONNEMANG
3 x 3 meter 7000 kr
6 x 3 meter 9000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

MAT / CATERING
3 x 3 meter 12000 kr
6 x 3 meter 20000 kr
Extra meter 1500 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Jag beställer samma platser som förra året, uppge var:

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.