Gävle Stadsfest

9-12 augusti 2023

Vi förbehåller oss rätten att sortimentsbegränsa.

Karta och information 2022 (pdf): Klicka här

Festivalsida på Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063466486648

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

  GASOL
  JaNej
  Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
  OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Gästrikes Räddningstjänst: http://www.gastrikeraddningstjanst.se/globalassets/dokument/blanketter/ansokan-brandfarlig-vara.doc

  OBS MOMS TILLKOMMER PÅ SAMTLIGA PRISER!

  KNALLEPLATSER
  3 x 3 meter 6000 kr
  6 x 3 meter 10200 kr
  9 x 3 meter 13200 kr
  12 x 3 meter 18000 kr
  15 x 3 meter 21600 kr

  MAT / CATERING
  3 x 3 meter 18000 kr
  6 x 3 meter 28800 kr
  Extra meter 3000 kr

  Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ELEKTRICITET
  230V, Obligatoriskt 600 kr
  16 Amp 1800 kr
  32 Amp 3600 kr
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  Jag beställer samma platser som förra året, uppge var:

  Jag beställer meter

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  GODKÄNNANDE
  Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.