Gävle Stadsfest

10-13 augusti 2022

Vi förbehåller oss rätten att sortimentsbegränsa.

Karta och information 2022 (pdf): Klicka här

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

  GASOL
  JaNej
  Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
  OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Gästrikes Räddningstjänst: http://www.gastrikeraddningstjanst.se/globalassets/dokument/blanketter/ansokan-brandfarlig-vara.doc

  OBS MOMS TILLKOMMER PÅ SAMTLIGA PRISER!

  KNALLEPLATSER
  3 x 3 meter 5000 kr
  6 x 3 meter 8500 kr
  9 x 3 meter 11000 kr
  12 x 3 meter 15000 kr
  15 x 3 meter 18000 kr

  MAT / CATERING
  3 x 3 meter 15000 kr
  6 x 3 meter 24000 kr
  Extra meter 2500 kr

  Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ELEKTRICITET
  230V, Obligatoriskt 500 kr
  16 Amp 1500 kr
  32 Amp 3000 kr
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  Jag beställer samma platser som förra året, uppge var:

  Jag beställer meter

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  REGISTRERINGSBEVIS
  Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

  GODKÄNNANDE
  Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.