Halmstad stadsfest

Boka plats på Halmstad Stadsfest

23-25 augusti 2019

Halmstad Stadsfest har öppet från
Fredag 23 Augusti kl 13.00 till 00.00
Lördag 24 Augusti kl 10.00 till 00.00
Söndag 25 Augusti kl 10.00 till 20.00

Boka här: www.bokamarknad.se

KNALLEPLATSER
3 x 3 meter 2500 kr
6 x 3 meter 4000 kr
9 x 3 meter 5500 kr
12 x 3 meter 7000 kr
15 x 3 meter 8500 kr

KONFEKTYR
3 x 3 meter 3500 kr
6 x 3 meter 5000 kr
9 x 3 meter 6000 kr

ABONNEMANG
3 x 3 meter 7000 kr
6 x 3 meter 9000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören. Det är under inga omständigheter tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

MAT / CATERING
3 x 3 meter 10000 kr
6 x 3 meter 15000 kr
Extra meter 2500 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)

HÖRNPLATSER
Minst 6 meter

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel