Halmstad

Mer info kommer inom kort…

20-23 augusti 2020

Öppettider:
Torsdag 20 Augusti kl 18.00 till 00.00 (Preliminärt)
Fredag 21 Augusti kl 13.00 till 00.00
Lördag 22 Augusti kl 10.00 till 00.00
Söndag 23 Augusti kl 10.00 till 20.00

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till räddningstjänsten i Halmstad.

KNALLEPLATSER
3 x 3 meter 3000 kr
6 x 3 meter 5500 kr
9 x 3 meter 7500 kr
12 x 3 meter 9000 kr

MAT / CATERING
3 x 3 meter 10000 kr
6 x 3 meter 15000 kr
Extra meter 2500 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel