Halmstad stadsfest

Boka plats på Halmstad Stadsfest

21-23 augusti 2020 (preliminärt)

Öppettider:
Fredag 21 Augusti kl 13.00 till 00.00
Lördag 22 Augusti kl 10.00 till 00.00
Söndag 23 Augusti kl 10.00 till 20.00

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till räddningstjänsten i Halmstad.

KNALLEPLATSER
3 x 3 meter 2500 kr
6 x 3 meter 4000 kr
9 x 3 meter 5500 kr
12 x 3 meter 7000 kr
15 x 3 meter 8500 kr

KONFEKTYR
3 x 3 meter 3500 kr
6 x 3 meter 5000 kr
9 x 3 meter 6000 kr

ABONNEMANG
3 x 3 meter 7000 kr
6 x 3 meter 9000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

MAT / CATERING
3 x 3 meter 10000 kr
6 x 3 meter 15000 kr
Extra meter 2500 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel