Kalmar

Boka plats på Kalmar Marknad

7-8 juli 2023
Öppettider: Fredag 7 juli 10:00-20:00, Lördag 8 juli 10:00-18:00

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

  GASOL
  JaNej
  Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.

  ELEKTRICITET
  230V / 10 Amp (300:- + moms)
  16 Amp (1000:- + moms)
  32 Amp (2000:- + moms)
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  KNALLEPLATSER:
  3 meter 1800 kr
  6 meter 2400 kr,
  9 meter 3150 kr
  12 meter 3600 kr
  15 meter 4200 kr
  Demo 2500 kr

  MATKNALLAR/CATERING:
  3 meter 3000 kr
  6 meter 4500 kr
  9 meter 5130 kr
  12 meter 5700 kr
  15 meter 6600 kr

  Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ABONNEMANG:
  3 meter 4500 kr
  6 meter 6000 kr

  Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
  Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

  Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

  Jag beställer meter i område

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  GODKÄNNANDE
  Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.