Karl-Oskardagarna

Boka din plats Karl-Oskardagarna!

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Knalleplatser: 3 meter á 1750 kr, 6 meter á 2350 kr, 9 meter á 3000 kr, 12 meter á 3650 kr
Matknallar/catering: 3 meter á 6000 kr, 6 meter á 11000 kr
Abonnemang, larm etc.: 3 meter á 4500 kr, 6 meter á 9000 kr

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.