Karl-Oskardagarna

Boka din plats på Karl-Oskardagarna!

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

KNALLEPLATSER:
3 meter 1800 kr
6 meter 2400 kr,
9 meter 3150 kr
12 meter 3600 kr
15 meter 4200 kr
Demo 2500 kr

MATKNALLAR/CATERING:
3 meter 6000 kr
6 meter 11000 kr
Ytterligare yta kostar 1750 kr / meter

Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ABONNEMANG:
3 meter 6000 kr
6 meter 9000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel