Växjö

Boka plats på Karl-Oskardagarna i Växjö

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  KNALLEPLATSER:
  3 meter 2400 kr
  6 meter 2900 kr,
  9 meter 3600 kr
  12 meter 4000 kr
  15 meter 5600 kr
  Demo 3200 kr

  DAM/BARN/HERRKLÄDER
  12 meter (Endast 4 platser) 6000 kr

  BALLONGER
  OBS! Inga lediga platser i år.

  MATKNALLAR/CATERING:
  3 meter 6000 kr
  6 meter 11000 kr
  Ytterligare yta kostar 1750 kr / meter

  Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ABONNEMANG:
  3 meter 6000 kr
  6 meter 9000 kr

  Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
  Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

  ELEKTRICITET
  230V / 10 Amp (500:- + moms)
  16 Amp (1000:- + moms)
  32 Amp (2000:- + moms)
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

  Jag beställer meter i område

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  REGISTRERINGSBEVIS
  Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

  GODKÄNNANDE
  Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.

  Placeringskarta Karl-Oskardagarna 2019

  Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel