Kivik

Boka plats på Kiviks Marknad

Ansökan från återkommande knallar som söker samma plats ska vara oss tillhanda senast 1/4 2021!

Vid senare ansökan kan inte den tidigare platsen garanteras. Övriga kan anmäla sig löpande fram till 2 veckor innan marknaden.

Öppettider 2021:
Måndag 19/7 kl 10:00 – 01:00, Tisdag 20/7 kl 10:00 – 01:00.
Knallar får inte börja packa ihop eller lämna marknadsplatsen före kl 22:00.
Detta gäller båda dagarna.

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON (Använd formatet 0700-123456)

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)
Axels Tivoli har ENSAMRÄTT på all försäljning av CHURROS, SOCKERVADD och POPCORN.

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund: sorf.se

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp (ingår i hyran)
16 Amp (500:- + moms)
32 Amp (1000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

PLATSBESTÄLLNING
Husvagns/husbils-plats på CAMPINGOMRÅDET. Pris: 200:-
(De som har knalleplats i ytterrad kan ev. få ha sin husvagn/husbil bakom platsen, anmäl även denna plats)

PLATSHYROR KNALLAR:
3 meter 1500 kr
6 meter 2500 kr
9 meter 3500 kr
12 meter 4500 kr
15 meter 5500 kr
18 meter 6500 kr
21 meter 7500 kr
24 meter 8500 kr
27 meter 9500 kr
Demo 4000 kr

Alla platser är indelade i 3-metersplatser, djupet på platserna är 6m. 230V el ingår.
Demoplats är 6 x 6 meter.
Platser med extra försäljningsdjup plus 750:-/3 meter.

CATERING:
3 meter 7500 kr
6 meter 15000 kr
9 meter 22500 kr

Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats på Kiviks Marknad.
Alla platser är indelade i 3-metersplatser, och en 3-metersplats kostar 7500:- inkl. 230V el.
Anmäl ditt elbehov: 16 Amp eller 32 Amp.
Cateringplatser med extra försäljningsdjup plus 3750:-/3 meter.

ABONNEMANG:
6 meter 6000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.
Läs instruktion för abonnemangssäljare: Instruktion-Abonnemangssäljare-.pdf

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel

Adress till marknaden

Hittar ni inte till marknadsfältet slå in följande i era GPS:er / Eniro / Google Maps:

Kiviks marknad (Kiviks Stora väg)
eller
55.693964, 14.208971
eller
https://goo.gl/maps/V43KgGVziHT2

Välkomna!