Kiviks Marknad

Boka din plats på Kiviks Marknad!

Ladda ner kartan som pdf här: Karta-Kiviks-marknad-2018.pdf

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 27/2 2018!
Återkommande knallar som anmäler sig senare kan inte garanteras att få behålla sina tidigare platser.
Samtliga som får plats kommer att få en faktura. (Tidigast efter årsskiftet)
Betala 500:- (ej återbetalningsbart) av fakturabeloppet inom 10 dagar så reserveras platsen.
När fakturan är fullt betald (senast 15/6) är platsen garanterad. Den 2/7 släpps alla obetalda platser.

Politiska partier och intresseorganisationer samlas i år på Valtorget i området Slöjden.
Läs mer här: Valtorget 2018.pdf

Ladda hem vår annons från Marknadskalendern/Marknadsguiden här: Annons-Kiviks-marknad-2018.pdf

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund: sorf.se

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp (ingår i hyran)
16 Amp (500:- + moms)
32 Amp (1000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv isåfall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

PLATSBESTÄLLNING
Husvagns/husbils-plats på CAMPINGOMRÅDET. Pris: 200:-
(De som har knalleplats i ytterrad kan ev. få ha sin husvagn/husbil bakom platsen, anmäl även denna plats)

PLATSHYROR:Alla platser är indelade i 3-metersplatser, och en 3-metersplats kostar 1500:- inkl. 230V el,
djupet på platserna är 6m. Demoplats (6x3m): 4000:- Platser med extra försäljningsdjup plus 750:-/3 meter

CATERING:Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats på Kiviks Marknad.
Alla platser är indelade i 3-metersplatser, och en 3-metersplats kostar 7500:- inkl. 230V el.
Anmäl ditt elbehov: 16 Amp eller 32 Amp.
Cateringplatser med extra försäljningsdjup plus 3750:-/3 meter.
Abonnemangssäljare betalar 4500:- för 3 meter och 6000:- för 6 meter.

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.

Adress till marknaden

Hittar ni inte till marknadsfältet slå in följande i era GPS:er / Eniro / Google Maps:

Kiviks marknad (Kiviks Stora väg)
eller
55.693964, 14.208971
eller
https://goo.gl/maps/V43KgGVziHT2

Vi ses!