Kristianstad stadsfest

Boka plats på Kristianstad Stadsfest

10-13 juli 2019

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

KNALLEPLATSER
3 meter 2000 kr
6 meter 3500 kr
9 meter 4500 kr
12 meter 5500 kr
15 meter 6500 kr

KONFEKTYR
Endast 2 platser på 9 meter. Lämna anbud i ansökan.
Skriv i "Övriga upplysningar" om du söker en eller båda platserna.

GODISREMMAR
Endast 2 platser på 9 meter. Lämna anbud i ansökan.
Skriv i "Övriga upplysningar" om du söker en eller båda platserna.

BALLONGER
Endast 2 platser på 3 meter. Lämna anbud i ansökan.
Skriv i "Övriga upplysningar" om du söker en eller båda platserna.

DAM/BARN/HERRKLÄDER
Endast 3 platser på 12 meter. Lämna anbud i ansökan.
Skriv i "Övriga upplysningar" om du söker en eller flera platser.

ABONNEMANG
3 meter 6000 kr
6 meter 9000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

MAT / CATERING
Endast 9 platser, vi kommer sortimentsbegränsa.
3 meter 9000 kr
6 meter 15000 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Räddningstjänsten i Kristianstad: https://www.kristianstad.se/contentassets/1977e25b39f644b3ba8987c1b17bd704/brandfarlig-vara-ansokan-hantering-blankett_ny.pdf

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.