Kristianstad

Mer info kommer inom kort…

7-11 juli 2020

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

KNALLEPLATSER
3 meter 4000 kr
6 meter 7000 kr
9 meter 9000 kr
12 meter 12000 kr

MAT / CATERING
3 meter 12000 kr
6 meter 20000 kr

Till Mat / Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Räddningstjänsten i Kristianstad: https://www.kristianstad.se/contentassets/1977e25b39f644b3ba8987c1b17bd704/brandfarlig-vara-ansokan-hantering-blankett_ny.pdf

ELEKTRICITET
230V, Obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Jag beställer meter

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.