Nybro Julmarknad

26 november 2023

Öppet 12:00 – 18:00

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  SORTIMENT

  GASOL
  JaNej
  Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.

  ELEKTRICITET
  230V / 10 Amp (ingår vid behov)
  16 Amp (500:- + moms)
  32 Amp (1000:- + moms)

  PLATSER: 150 kr / löpmeter

  Jag beställer meter

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  GODKÄNNANDE
  Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.