Ramundermarken Söderköping

7 maj 2023

Öppettider 10:00 – 17:00

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  ELEKTRICITET
  220V el (10 Amp) är obligatoriskt för vanliga knalleplatser och kostar 200 kr exkl moms för alla som inte väljer 16 eller 32 Amp
  10 Amp (200:- + moms)
  16 Amp (500:- + moms)
  32 Amp (1000:- + moms)
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  KNALLEPLATSER:
  3 meter 400 kr
  6 meter 750 kr
  9 meter 1100 kr
  12 meter 1450 kr
  15 meter 1750 kr

  MATKNALLAR/CATERING:
  3 meter 1200 kr
  6 meter 2000 kr
  9 meter 2600 kr

  Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ABONNEMANG:
  3 meter 5000 kr
  6 meter 7500 kr

  Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
  Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

  Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

  Jag beställer meter i område

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  REGISTRERINGSBEVIS
  Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

  ANNAN BILAGA (t. ex. tidigare bokningsbekräftelse)
  Ladda upp din fil. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.