Tingsryds marknad

Boka din plats på Tingsryds marknad!

29-30 juli 2019

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

ELEKTRICITET
220V el är obligatoriskt för vanliga knalleplatser och kostar 200 kr exkl moms för alla som inte väljer 16 eller 32 Amp
16 Amp (500:- + moms)
32 Amp (1000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

KNALLEPLATSER (200 kr/meter plus obligatorisk el 230V):
3 meter 600 kr
6 meter 1200 kr
9 meter 1800 kr
12 meter 2400 kr
15 meter 3000 kr
18 meter 3600 kr
Demo 1500 kr (För demonstratörer samt politiska partier. 3 meter tält/bord/etc på 6 meter plats.)

MATKNALLAR/CATERING:
3 meter 3000 kr
6 meter 4500 kr
9 meter 5130 kr
12 meter 5700 kr

Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

ABONNEMANG:
3 meter 4500 kr
6 meter 6000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

ANNAN BILAGA (t. ex. tidigare bokningsbekräftelse)
Ladda upp din fil. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel