Tingsryds marknad

Boka din plats på Tingsryds marknad!

23-24 juli 2018

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

ELEKTRICITET
220V el är obligatoriskt och kostar 200 kr (momsfritt) för alla som inte väljer 16 eller 32 Amp
16 Amp (500:- + moms)
32 Amp (1000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

Demoplats: 1500 kr
Knalleplatser: 3 meter á 600 kr, 6 meter á 1200 kr, 9 meter á 1800 kr, 12 meter á 2400 kr
Matknallar/catering: 3 meter á 3000 kr, 6 meter á 4500 kr, 9 meter á 5130 kr, 12 meter á 5700 kr
Abonnemang, larm etc.: 3 meter á 4500 kr, 6 meter á 6000 kr

Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

Jag beställer meter i område

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

ANNAN BILAGA (t. ex. tidigare bokningsbekräftelse)
Ladda upp din fil. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

Läs Rekommendation och bestämmelser Svensk Marknadshandel här: Rek. och bestämmelser Svensk Marknadshandel