Västerås Strandfestival

6-8 september 2019

Läs mer om festivalen här: www.strandfestival.se

Västerås Strandfestival har öppet från
Fredag 6 September kl 15.00 till 01.00
Lördag 7 September kl 10.00 till 01.00
Söndag 8 September kl 10.00 till 20.00

Incheckning torsdag 18.00-21.00 eller fredag 08.00-14.00 om inte annat överenskommits.

FÖRETAG

KONTAKTPERSON

ADRESS

TELEFON

E-POST

PLATSHYROR KNALLAR:
3 meter 1500 kr
6 meter 2500 kr
9 meter 3500 kr
12 meter 4500 kr
15 meter 5500 kr
Demo 4000 kr

CATERING:
3 meter 7500 kr
6 meter 15000 kr
9 meter 22500 kr

Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.
Kylbilar/Fordon bakom platserna i mån om plats.

ABONNEMANG:
3 meter 6000 kr
6 meter 9000 kr

Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

Jag beställer meter

PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS (Detaljerad beskrivning)

GASOL
JaNej
Om du ska använda gasol kryssa i rutan. Vi kommer att överlämna en karta/lista till myndigheten för deras kontroll.
OBS! Du måste själv göra gasolanmälan till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund: www.mbrf.se

ELEKTRICITET
230V / 10 Amp, obligatoriskt (500:- + moms)
16 Amp (1000:- + moms)
32 Amp (2000:- + moms)
Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 16 eller 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

REGISTRERINGSBEVIS
Ladda upp en kopia av ditt registreringsbevis. gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.

GODKÄNNANDE
Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.