Huskvarna vårmarknad

12 maj 2023

Öppettider 10:00 – 18:00
Ny plats: Stockmakaregatan Huskvarna

  FÖRETAG

  KONTAKTPERSON

  ADRESS

  TELEFON

  E-POST

  ELEKTRICITET
  230V / 10 Amp (ingår i hyran)
  16 Amp (500:- + moms)
  32 Amp (1000:- + moms)
  Behöver du elektricitet utöver dessa val (t.ex ett extra 32 Amp uttag) skriv i så fall hur mycket elektricitet du behöver i fältet "övriga upplysningar" längre ner i formuläret.

  KNALLEPLATSER
  3 meter 550 kr
  6 meter 1000 kr
  9 meter 1450 kr
  12 meter 1900 kr
  15 meter 2350 kr

  MATKNALLAR/CATERING
  3 meter 1500 kr
  6 meter 2500 kr

  Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats.

  ABONNEMANG:
  3 meter 4500 kr
  6 meter 7000 kr

  Till abonnemangssäljare räknas alla som står utanför/framför sitt tält eller försäljningsdisk och där interagerar med besökarna. Detta gäller oavsett vad som säljs eller marknadsförs och oavsett om abonnemang/avbetalning eller leasing förekommer eller inte. Sättet att kontakta/locka till sig kunder styr definitionen. Tolkningsrätten är förbehållen arrangören.
  Det är under alla omständigheter inte tillåtet att befinna sig utanför sin försäljningsyta under tiden säljare interagerar med besökare. Överträdelser kan leda till avvisning.

  PRODUKTER SOM SKALL SÄLJAS

  Jag beställer samma platser som förra året, dessa var:

  Jag beställer meter i område

  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  REGISTRERINGSBEVIS
  Ladda gärna upp en kopia av ditt registreringsbevis, helst i PDF format, för att underlätta vårt administrativa arbete.

  ANNAN BILAGA (t. ex. tidigare bokningsbekräftelse)
  Ladda upp din fil, gärna i PDF format för att underlätta vårt administrativa arbete.